Fuchs

Odpowiedzialni producenci środków smarnych, bazując na ekstremalnie rozszerzonych testach na pojazdach i doświadczeniach partnerów, jasno przedstawiają własne rekomendacje poszczególnych produktów.

Tylko dzięki poważnemu operowaniu i jasnemu przedstawianiu tych terminów możliwa jest identyfikacja aktualnego profilu przeznaczenia środka smarnego.

Zaufaj środkom smarnym i wiedzy FUCHS zdobywanej przez ponad 85 lat doświadczeń w rozwoju środków smarnych. Dzięki naszym licznym projektom dla przemysłu motoryzacyjnego, już dzisiaj znamy technologię przyszłości.

Zapoznaj się z naszymi środkami smarnymi, mającymi oryginalne dopuszczenia producentów.